Verksamhetsberättelse 2023 

Medlemsantal

Medlemsantalet under året uppgick till 94 betalande medlemmar, varav 27 erlade särskild pensionärsavgift.

Styrelsen och administration

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen som under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:                               Johannes Kvarnström

Vice ordförande:                         Johan Lundmark

Sekreterare:                               Susanne Johansson

Kassör:                                      Carina Tallberg

Ledamot:                                   Maria Björndal

 

Ordinarie revisor under året har varit Greger Landkvist.

  

Sammanträden

Styrelsen har under året hållt 8 protokollförda möten samt ett antal informella sammanträffanden och mail.

 

Skatåsstugan

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts av föreningens medlemmar.

Uthyrningen för fester med mera flyter på, de flesta hittar oss via vår hemsida.

En mindre reparation av köket är gjord under året, med nya vitvaror.

Städdagar har arrangerats där medlemmar hjälpts åt att städa och underhålla stugan.

Finalloppet som gick av stapeln den 4 november då stugan var öppen för deltagande medlemmar och det bjöds på fika.

 

Slutord

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2023 kunnat ha igång vår verksamhet.

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att förverkliga FS motto

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

Göteborg den 2024-02-01                                                                                                                                                                                                      

Susanne Johansson, Carina Tallberg, Maria Björndal, Johan Lundmark, Johannes Kvarnström

 

Verksamhetsberättelse 2022 

Medlemsantal

Medlemsantalet under året uppgick till 93 betalande medlemmar, varav 24 erlade särskild pensionärsavgift.

Styrelsen och administration

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen som under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:                               Elin Entin

Vice ordförande:                         Maria Björndal

Sekreterare:                               Susanne Johansson

Kassör:                                      Carina Tallberg

Ledamot:                                   Johan Lundmark

Suppleant:                                 Johannes Kvarnström

 

Ordinarie revisor under året har varit Greger Landkvist.

  

Sammanträden

Styrelsen har under året hållt 6 protokollförda möten samt ett antal informella sammanträffanden.

 

Skatåsstugan

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts av föreningens medlemmar.

Uthyrningen för fester med mera flyter på, de flesta hittar oss via vår hemsida.

Några mindre reparationer är utförda samt utensilier är kompletterade.

Städdagar har arrangerats där medlemmar hjälpts åt att städa och underhålla stugan.

Vidare har styrelsen för avsikt att renovera köket men detta är uppskjutet till våren 2023.

 

Slutord

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2022 kunnat ha igång vår verksamhet.

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att förverkliga FS motto

 

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

Göteborg den 2023-01-13                                                                                                                                                                                                      

Elin Entin, Susanne Johansson, Carina Tallberg, Maria Björndal, Johan Lundmark, Johannes Kvarnström