VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021        

 

 

Medlemsantal

 

Medlemsantalet under året uppgick till 108 betalande medlemmar, varav 24 erlade särskild pensionärsavgift.

 

  

Styrelsen och administration

 

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen som under året haft följande sammansättning:

 

 

 

Ordförande:                             Elin Entin 

V.ordförande:                          Maria Björndal 

Sekreterare:                            Susanne Johansson 

Kassör:                                    Carina Tallberg 

Ledamot:                                 Johan Lundmark 

Suppleant:                               Johannes Kvarnström 

 

Ordinarie revisor under året har varit Greger Landkvist.

 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållt 5 protokollförda  möten, samt ett antal informella sammanträffanden.

 

 

Verksamhet i sammanfattning 

Löpningen har på grund av Covid 19-pandemin inte haft någon verksamhet.

 

  

Skatåsstugan 

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts av föreningens medlemmar. 

Uthyrningen för fester m m till icke medlemmar flyter på, de flesta hittar 

oss via vår hemsida.

 

Några mindre reparationer är utförda samt utensilier är kompletterade. 

Städdagar har arrangerats där medlemmar hjälpts åt att städa och underhålla stugan. 

Vidare har styrelsen för avsikt att renovera köket men detta är skjutet på framtiden, kommer att ske under 2022.

 

  

SLUTORD

 

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2021 kunnat ha igång vår verksamhet, delvis enligt råd och rekommendationer, detta till trots rådande pandemi (Covid19).

 

Uthyrningen under vår sommar och höst har fungerat väl, något avtagande under vintern.

 

Vi har klarat oss förhållandevis väl inom vår verksamhet det vill säga att vi inte kunnat ha offentliga tillställningar för våra medlemmar som eventuellt varit önskat. Vi har klarat oss ekonomiskt som förening, detta som ett undantag för det övriga föreningslivet i Sverige som drabbats oerhört svårt utav pandemins följdeffekter.

 

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att förverkliga FS motto

 

  

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

 Göteborg den   2022-02-02  

 

Elin Entin, Susanne Johansson, Carina Tallberg, Maria Björndal,

Johan Lundmark, Johannes Kvarnström

 

 

* * * * *

 

2020                  

Föreningen Skatåsstugan                    

Göteborgs Spårvägar                                                         

                                                                       

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Medlemsantal

Medlemsantalet under året uppgick till 104 betalande medlemmar, varav 27 erlade särskild pensionärsavgift.

  

Styrelsen och administration

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen  som under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:                             Elin Entin

V.ordförande:                          Maria Björndal

Sekreterare:                            Susanne Johansson

Kassör:                                    Carina Tallberg

Ledamot:                                 Johan Lundmark

Suppleant:                              Johannes Kvarnström

 

Ordinarie revisor under året har varit Greger Landkvist.

 

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda  möten, samt ett antal informella sammanträffande.

  

Verksamhet i sammanfattning

Löpning har på grund av Covid 19 inte haft någon verksamhet.

 

Skatåsstugan

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts flitigt av föreningens medlemmar.

Uthyrningen för fester m m till icke medlemmar flyter på bra, de flesta hittar oss via vår hemsida.

Förstamajgatans bussförskola nyttjar stugan ett par gånger, det är barn, och ett par/tre pedagoger
som är ute i naturen och sedan äter de i Stugan. Vid dåligt väder leker de inne, puzzlar, sjunger mm.

Några mindre reparationer är utförda samt utensilier är kompletterade.

Städdagar har arrangerats där medlemmar hjälpts åt att städa och underhålla stugan.

Vidare har styrelsen för avsikt att renovera köket, men detta är skjutet på framtiden under rådande omständigheter.

 

 

SLUTORD

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2020 kunnat ha igång vår verksamhet, delvis enligt råd och rekommendationer,

detta till trots rådande pandemi (Covid 19).

Vi har klarat oss förhållandevis väl inom vår verksamhet det vill säga att vi inte kunnat ha offentliga tillställningar för våra medlemmar som eventuellt varit önskat. Vi har klarat oss ekonomiskt som förening, detta som ett undantag för de övriga föreningslivet i Sverige som drabbats oerhört svårt utav pandemins följdeffekter.

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att
förverkliga FS motto

 

 

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

 

Göteborg den   2021-02-17                                    

 

Elin Entin, Susanne Johansson, Carina Tallberg, Maria Bjönrdal, Johan Lundmark, Johannes Kvarnström

 

 

* * * * *